StráŽov

Strážovské vrchy

Napš mi správu

Koľko očí má človek? Číslom!!
Váš e-maill:
Predmet:
Správa:

Weather JClock

  27.04.2018 Ferienhaus Ostsee

Na hubách 2014


Solisko 2014


Lov na jeleňa


Po poľovačke


Malatiná chata


Poľovníctvo v PX


Nový blok


ochrana

(hotar, keruľ, lesnik, poľnik, rendier, varovčík, vartáš)

osoba poverená strážením lesov, lúk, polí, pasienkov a viníc, najímaná správou majetku, obcou či hospodárskym spoločenstvom. Na Slovensku je inštitúcia hájnika, zriadená kráľovskou mocou ako osoby určenej na stráženie (hájenie) lesných revírov a zverníkov, doložená v 11. storočí, z 15. storočia pochádzajú prvé správy o viničných hájnikoch. Služobné zaradenie, význam a funkcia hájnikov na našom území sa stali predmetom zákonných úprav v 19. storočí.

pytliactvo(rapšictvo)

nedovolené chytanie a zabíjanie zvierat. Od 11. storočia začalo na území Slovenska obmedzovanie lovu a jeho právo sa spájalo s vlastníctvom pôdy. Za pytliakov boli považovaní príslušníci spoločenských vrstiev, ktorí sa zaoberali lovom, hoci nevlastnili pôdu. Táto činnosť, v národopise označovaná ako ľudové poľovníctvo, bola vždy prísne postihovaná. A to aj vtedy, ak poddaný zabil zviera v sebaobrane alebo pri ochrane svojho majetku. Pytliaci (rapšici, raušici) sa pred lovom niekedy maskovali (natieranie tváre sadzami, preobliekanie sa), aby ich nikto nepoznal. Lovili na odľahlých miestach, často v noci, alebo ak nebol v revíri hájnik. Pri love používali pasce i strelné zbrane, často vlastnej výroby. Zabité zviera rozrezané na kusy odnášali vo vreciach, kapsách, príp. v druhom ulovenom zvierati. Zver ulovenú cez deň zarúbali (ukryli do čečiny) a v noci odniesli.

poľovníctvo

Gorali poľujúci na kamzíky. Litografia z r. 1865 prevzatá z: M. Markuš: Zberné a koristné hospodárstvo. In: Slovensko. Ľud – II., Bratislava 1975, s.749.

lov, chov, ochrana a zužitkovanie ulovenej zveri. Jeho najstaršou zložkou je lov, ktorý sa postupne stal plánovitou činnosťou. Do 11. storočia bol vďaka veľkej rozlohe lesov a množstvu zveri na území Slovenska neobmedzený. Vo feudalizme sa právo lovu viazalo na vlastníctvo pôdy, ktorá patrila panovníkovi a územia veľkých lesných komplexov (v okolí Zvolena, v Honte, na Spiši) sa stali vyhradenými, najmä kráľovskými poľovnými revírmi. Starostlivosťou o ne boli poverení hájnici. V blízkosti revírov vznikali obce (napr. Dravce, Psiare, Lovce, Rybáre, Sokolníky), ktorých obyvatelia boli služobníkmi zemepánov.


Autor: Juraj Zajonc


O nás

Stránka o prírode a poľovníctve.

  • Najkrajšie spomienky sú s poľovačiek.
  • Kde sú tie časy ako bolo dakedy v roku 1960.
  • Za každým bukom stojí jeleň, diviak, srnec, to je predstava mnohých mladých poľovníkov.
  • Autá, svietidlá, súkromné poľovníctvo
  • Zatajovanie úlovkov
  • Pytliactvo

Úvod

  • To je strelec.


Amet et. wpzoom.com
Tellus velit molestie justo egestas.