kuko12.2.2
Týmto obrázkom sa len nastavuje veľkosť prehrávaného videa !!!
Toto video bolo natočené z vrchu Strážova !!
striga